Formulari matricuació embarcacions

Assessoria i gestoria nàutica

La tramitació de tots aquests conceptes i actuacions administratives s'ha de dur a terme davant l'Administració Marítima. Gestoria Nàutica Marins li ofereix un servei d'assessorament nàutic d'orientació i ajuda per a dur a terme el registre de qualsevol vaixell.

Documentació requerida per a matricular un vaixell:

Declaració de conformitat de l'embarcació. Declaració de conformitat del motor Certificat d'inspecció de vaixells. Factura on aparegui l'IVA (cas de vaixells nous) Contracte de compravenda liquidat de l'impost de ITPYAJD (vaixells de segona mà), si l'embarcació procedeix d'un altre pavelló Còpia compulsada del DNI del propietari Justificant de les taxes T0 i T5 Taxes d'inscripció Informe de ITB Certificat de baixa del Registre del país d'origen.