Assessoria nàutica

Matriculació i inscripció de vaixells d’esbarjo
La matriculació i inscripció de vaixells és l’acte administratiu pel qual a un vaixell o embarcació d’esbarjo se li concedeix una matrícula. La matrícula es compon d’una sèrie de caràcters alfanumèrics que donen informació del registre. Tota matriculació o inscripció d’un vaixell comporta una anotació en el Registre de Vaixells, amb importants diferències en cas de matrícula o inscripció d’embarcacions d’esbarjo. Addicionalment un vaixell que procedeixi d’un país estranger o sigui de nova construcció s’ha de sotmetre a l’abanderament, procediment pel qual se li atorga la llicència per a enarborar el pavelló nacional.

 Et podem ajudar?

01

Inscripció

La inscripció és l'acte administratiu de donar-li registre a un vaixell d'esbarjo que compleix amb els requisits legalment establerts. Poden ser inscrits tots els vaixells d'esbarjo inferiors a 12 metres d'eslora que es fabriquin amb el marcatge CE (Compleix Especificacions).

02

Presentació i pagament

Matrícula La matrícula d'un vaixell consisteix en un codi d'alfanumèric que l'identifica com a embarcació registrada en el Registre de Vaixells d'Espanya.

03

Abanderament

L'abanderament d'un vaixell consisteix a atorgar-li el permís administratiu pel qual se li concedeix el dret i el deure d'enarborar el pavelló espanyol.

04

Assessoria i gestoria nàutica

La tramitació de tots aquests conceptes i actuacions administratives s'ha de dur a terme davant l'Administració Marítima. Gestoria Nàutica Marins li ofereix un servei d'assessorament nàutic d'orientació i ajuda per a dur a terme el registre de qualsevol vaixell.

Contacta'ns

9:30 a 13:30 | 17:00 a 20:30

Carrer esplanada del port 1, Blanes